Aigle Royale (Aquila chrysaëtos)
facebook icon twitter icon YaHoO Buzz icon stumbleUpon icon Myspace icon Blogger icon Bebo icon