Pygargue à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus)
facebook icon twitter icon YaHoO Buzz icon stumbleUpon icon Myspace icon Blogger icon Bebo icon