Grand Bombyle (Bombylius Major)
facebook icon twitter icon YaHoO Buzz icon stumbleUpon icon Myspace icon Blogger icon Bebo icon